https://developerfox.com/

Šampionát

Potkan Šampion:

Šampionské tituly potkanům se udílejí na základě pravidel stanovených ÚOK CHMH. Tato pravidla podrobně naleznete zde.

Potkani mohou na výstavách postupně získat tituly Šampion, Interšampion, Grandšampion a Superšampion. Majitel potkana získá diplom a udělené tituly je možné uvádět v PP za jménem oceněného potkana.

Dalším udělovaným titulem je Zasloužilý potkan českého chovu, pravidla pro získání tohoto titulu naleznete zde.