Šampionát

Potkan Šampion:

Šampionské tituly potkanům se udílejí na základě pravidel stanovených ÚOK CHMH. Tato pravidla podrobně naleznete zde.

Potkani mohou na výstavách postupně získat tituly Šampion, Interšampion a Grandšampion. Majitel potkana získá diplom a udělené tituly je možné uvádět v PP za jménem oceněného potkana.