https://developerfox.com/

DUMBO VARIETA

  • poprvé se objevili v roce 1991 v Kalifornii (USA)
  • varieta je pojmenované po kresleném slůněti Dumbo od Walta Disneyho

Genotyp: dudu*
*U standardních potkanů, kteří nesou dumbo, se můžeme setkat se zkratkou Dg – dumbo gen.

Vzhled:
Stavba a proporce těla v zásadě odpovídají standardní varietě, i když mohou být celkově zavalitější. Charakteristické jsou pro tuto varietu uši – ploché a postavené níže po stranách hlavy, která je širší a plošší než u standardní variety. Uši jsou okrouhlé „plachťáky“, široce otevřené a odstávající od hlavy.

Posuzování na výstavách:
Vystavují se běžně ve všech kategoriích. Hodnotí se u nich zejména tvar ucha, které by mělo být ideálně kulaté a s hladkými okraji, bez zvrásnění. Obě uši musí být symetrické, pevně stojící. Body se nejčastěji strhávají za nepěkný tvar ucha s vlnkami nebo s viditelnými stopami po kousnutí. Obvykle mívá posuzovatel k dispozici 10 bodů, tedy 5 na každé ucho. Za menší prohřešky (např. natržení) strhává 1 – 2 body na ucho, za těžší vady může udělit i 0 bodů. Důraz se také klade na stavbu těla, potkan nesmí mít výrazný týlní hrbol nebo výduť na vrchu hlavy či jiné deformace. Za ty se případně strhává v typu a stavbě těla.

Chov:
Odchov dumbo potkanů není těžký, jedná se o recesivně dědičnou varietu, k jejich odchovu je tedy třeba, aby rodiče buď byli dumbo, nebo alespoň dumbo nesli. Kombinovat se mohou s jakoukoliv jinou varietou. Nepotřebují žádné speciální podmínky chovu. Oproti pověstem nemají dumbo potkani problémy se sluchem ani s komunikací s ostatními potkany. Jediné, s čím mohou mít častěji problém, jsou pokousané uši, protože na rozdíl od standardních uší nedokáže potkan dumbo uši tak dobře sklopit a tím si je chránit před útokem. Na nic jiného než výstavní kariéru to nemá vliv.

Fotogalerie:

Dumbo samec
Z profilu je dobře vidět, jak je dumbo ucho nasazené pod linií spojnice čumák – oko. Samec má mírný týlní hrbol, který je vidět nad uchem, což by mu mohlo ubrat bod. Navíc je poněkud při těle a za to by mohl ztratit další body v kondici.

P2920471Dumbo samice
Zatímco levé ucho je pěkně okrouhlé, pevné a s rovnými okraji, pravé ucho má tato samička vykousnuté a navíc má na něm čerstvý škrábanec. Posuzovatel by za to strhl až 5 bodů za uši. Škrábanec a také náznak porfyrinu u levého oka by samičku připravil o několik bodů i v kondici.

P2920557Dumbo a standardní mládě
Už ve stáří 1 týdne je dumbo varieta rozpoznatelná od standardní, je vidět, že dumbo (vlevo) má širší hlavu a uši posunuté níže.

IMG_4112