https://developerfox.com/

Jak vystavovat

Jak to chodí na výstavách SOCHP a co je potřeba před výstavou nebo během výstavy a po ní zařídit či udělat.
Výstava zpravidla zabere celý den a vystavovaní potkani musí být od veterinární přejímky až do ukončení výstavy umístěni ve výstavní ubikaci. Vystavovatel může a nemusí být přítomen po celou výstavu, měl by se ale rozhodně dostavit na vyhlášení výsledků a povýstavní úklid.
Na výstavách je možné vystavovat nejen potkany s PP, ale i bez dokladů původu. Většina výstav kromě oficiálních kategorií (určených pro PP potkany) otvírá také kategorii Mazlík, kde je možné vystavit jakéhokoliv potkana, bez ohledu na původ.
Kdo se může přihlásit a za jakých podmínek, to určují výstavní propozice, které pořadatel vždy zveřejňuje předem.

PŘED VÝSTAVOU
 • Důkladné přečtení výstavních propozic je základ. V propozicích naleznete veškeré údaje k výstavě a organizační pokyny (datum a místo konání, časový harmonogram, pořadatele výstavy, kontakt na garanta výstavy, výstavní kategorie a podmínky pro přihlášení do nich, veterinární podmínky výstavy, jména posuzovatelů a samozřejmě podmínky ubytování potkana na výstavě).
 • Po přečtení propozic můžete vyplnit přihlášku na výstavu, většina výstav používá přihlášení přes výstavní systém, někdy je třeba vyplnit přihlášku ručně a poslat ji na e-mail pořadatele výstavy. Způsob podání přihlášky určuje pořadatel.
 • Pokud si nejste jistí, do které výstavní kategorie přihlásit svá zvířata, kontaktujte nejprve chovatele, od kterého zvířata máte, který vám s umístěním zvířat v určité kategorii poradí. Pokud kontakt chovatele není možný, kontaktujte garanta výstavy.
 • Přijetí přihlášky bývá potvrzeno emailem.
 • Poté je nutné uhradit výstavní poplatky na účet pořadatele výstavy. Jejich přijetí bývá opět potvrzeno emailem.  Bez uhrazení poplatků není přihláška platná.
 • Na většině výstav je požadováno, aby vystavovatel s sebou přinesl veterinární potvrzení. Den nebo dva dny před výstavou je nutné zajít s přihlášenými zvířaty na předvýstavní veterinární prohlídku, kde veterinář zkontroluje zdraví zvířat a potvrdí to razítkem na formulář veterinárního potvrzení.
 • U výstav řešených přes výstavní systém se generuje formulář přímo ze systému, který ho zašle na e-mail vystavovatele. Stačí ho tedy vytisknout, vzít s sebou k veterináři a nechat si ho potvrdit. V případě potřeby je však možné použít obecný formulář pro veterinární potvrzení, který musí být akceptován na každé výstavě. Formulář by měl být vždy vyplněn na počítači a neměla by se do něj další zvířata vpisovat ručně. Součástí formuláře bývá často i čestné prohlášení, které některé výstavy požadují.
 • Veterinář by se při předvýstavní prohlídce měl zaměřit na celkový zdravotní stav potkana, přítomnost vnějších parazitů jako jsou všenky a svrab a na průchodnost a čistotu dýchacích cest. Pokud se mu nezdá zdraví některého potkana, může ho z veterinárního potvrzení vyškrtnout.
 • Předvýstavní péče zahrnuje zkontrolování potkana v předvečer výstavy a případné zastřihnutí drápů, otření ocasu či jemné vyčesání srsti. Potkana není nutné násilně koupat ani podrobovat jiným stresovým procedurám, jako je třeba „škubání“ přesahů, drhnutí ocasů kartáčem atd.!
V DEN VÝSTAVY
 • Veterinární přejímka probíhá ráno v den konání výstavy. Její začátek i konec je upraven propozicemi výstavy a všechna zvířata musí touto přejímkou bez výhrad projít. Při veterinární přejímce dochází ke kontrole veterinárního potvrzení a správnosti údajů přihlášených zvířat. Veterinární přejímku může provádět veterinární lékař, student veterinární medicíny nebo chovatel s pěti a víceletou praxí registrovaného chovu.
 • Ubytování potkanů do výstavních ubikací dle čísel klecí podle výstavního katalogu následuje po veterinární přejímce. Na výstavách bývá k dispozici podestýlka a krmení pro vystavované potkany a také čerstvé ovoce a zelenina, napaječky si musí vystavovatel dovézt vlastní.
  Vystavovatel může výstavní ubikaci doplnit o hamak, zakázané jsou domečky a závěsné kryté pelíšky (na potkana musí být dobře vidět a musí se dát dobře z klece vyndat).
  a) klubové klece: jsou k dispozici na každé výstavě (klece jsou buď majetkem klubu nebo organizátorů výstavy) a jsou obvykle předem vybavené podestýlkou a krmivem od sponzorů výstavy
  b) vlastní ubikace: na některých výstavách je možné přihlásit potkana do vlastní klece nebo boxu, kterou si majitel zvířete na výstavu přiveze. Rozměry a typy povolených klecí a boxů včetně počtu povolených zvířat na jednu klec nebo box je vždy zapsán ve výstavních podmínkách a je nutné je bez výhrad dodržovat. Některé výstavy mají snížené výstavné (klecné) v případě dovezení vlastní klece.
  Pokud v propozicích možnost vlastní ubikace není uvedena, organizátor výstavy tuto možnost nepovoluje a zvířata je bezvýhradně nutné vystavovat v klubových klecích.
 • Posuzování potkanů probíhá celý den. Organizátory pověřené osoby přenášejí na posuzovací stoly klece s potkany, posuzovatel s jednotlivými zvířaty manipuluje a bodově ohodnocuje jednotlivé položky na posuzovacím lístku.Majitel může a nemusí být při posouzení přítomen.
 • Při posuzování v oficiálních kategoriích se hodnotí celková tělesná stavba a souměrnost těla, váha potkana adekvátně k věku jedince a celkový tělesný vzrůst potkana, velikost a mohutnost hlavy a délka čumáku, velikost očí a uložení očí v hlavě, tvarová souměrnost uší a jejich posazení na hlavě, sytost a souměrnost barvy a shodnost barvy se s platným standardem ČSCH, u potkanů bez kresby se hodnotí dotažení barvy až po drápky na končetinách, u potkanů s bílou kresbou se hodnotí rozložení bílých skvrn dle standardu, hustota a kvalita srsti, srst musí odpovídat svou strukturou a hrubostí standardu, hodnotí se zdravotní stav zvířete, výskyt porfyrinu, čistota srsti a ocasu, chování potkana při posuzování a při manipulaci. Poslední hodnocenou položkou je celkový dojem, kde se hodnotí dojem, který potkan dělá na posuzovatele během posuzování a je ovlivněn celkovým vzhledem a chováním potkana.
 • U potkanů v kategorii Mazlík se nehodnotí dotažení barvy po drápky nebo rozložení bílých skvrn, či shodnost barvy s platným standardem ČSCH a větší důraz se klade na celkový dojem a povahu zvířete. Po bodovém hodnocení všech přihlášených zvířat dochází k výběru vítězů v jednotlivých kategoriích.
 • Vítězné stupně obsazují potkani s nejvyšším počtem bodů. Posuzovatelé dále vybírají vítěze vedlejších kategorií a různých doplňkových ocenění. Posouzení je vždy částečně subjektivní a řídí se úsudkem posuzovatele.
 • Vyhlášení výsledků a předání cen probíhá na samotném konci výstavy.
 • Úklid výstavních klecí je povinností každého vystavovatele. Veškerá přihlášení zvířata musí být na výstavě přítomna až do samotného ukončení výstavy (tj. vyhlášení výsledků) a bez předchozí domluvy s garantem výstavy nesmějí výstavní sál opustit.