https://developerfox.com/

Evidence VP vrhů

Od 1.9.2015 platí pro chovatele povinná evidence vrhů, kterým nemohl být vystaven řádný průkaz původu (VP vrhy). Chovatelé jsou povinni do 3 měsíců od narození takového vrhu zaslat na adresu potkanivp@seznam.cz rodokmen (VP) vrhu. VP vrhy nepodléhají žádnému schvalování, jde pouze o jejich evidenci za účelem snazšího přístupu k informacím. Forma VP není předepsaná, ale mělo by obsahovat alespoň jména rodičů vrhu, datum narození vrhu a popis narozených mláďat. Nesmí na něm být oficiální hlavička ČSCH. Je možné využít příslušný předtisk VP.

Pro nahlížení do evidence VP musíte být přihlášeni.