https://developerfox.com/

Rattus Agilis

Prapůvodně agility vychází z parkurového skákání, jezdecké soutěže pro koně. Koncem 70. let se v Anglii začaly pro pobavení publiky na výstavách pořádat podobné soutěže i pro psy, kteří měli ukázat svou přirozenou rychlost a obratnost. Netrvalo dlouho a psí agility se rozšířilo do světa, čímž odstartovalo vlnu podobných soutěží uspořádaných pro různé druhy zvířat. Agility běhají nejen psy, ale i kočky, prasata, morčata, králíci nebo dokonce i koně. A samozřejmě potkani. Potkaní agility vzniklo v 90. letech ve Švédsku, kde se o něj zasloužila především chovatelka Gerodean Elleby, a postupně se rozšířilo do dalších zemí.

Cílem potkaního agility je především zábava pro potkany a jejich majitele. Potkanům umožňuje zužitkovat jejich přirozené schopnosti rychle běhat, skákat a šplhat. Zároveň využívá jejich inteligence, která jim umožňuje se snadno učit, jsou-li dobře motivování. Pro majitele je pak trénink potkana a účast v agility velkým cvičením v trpělivosti a velkorysosti. Na rozdíl od psů totiž potkani neudělají všechno proto, aby se člověku zavděčili a pokud něco dělat nechtějí, hodí na to bobek a často doslova. Mezi člověkem a potkanem musí vzniknout oboustranný vztah, který jim umožňuje vzájemně spolupracovat a dostat se k cíli.

P2460497

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Bodové hodnocení každého soutěžního běhu rattus agilis je vždy a pouze na rozhodnutí rozhodčího, který posuzuje daný běh, bez možnosti jakéhokoliv odvolání či podání protestu proti počtu přidělených bodů. Hodnocení předvedení jednotlivých závodů se skládá ze dvou prvků.

V první řadě je hodnocen způsob překonání překážek a až následně čas, který soutěžící potkanovod se svým potkanem k překonání celé dráhy potřebuje. Z dvojice je hodnocen pouze potkan překonávající závodní dráhu, na práci potkanovoda není kladen zřetel.

Pravidla pro potkanovody v průběhu závodu:
  • Jednotliví soutěžící budou vyvolávaní k provedení závodní dráhy dle kategorie, do které se přihlásili, dle přiřazeného pořadového čísla.
  • Soutěžící zvířata s pořadovým číslem lze k závodní dráze přinést pouze ve výstavním boxu nebo kleci a vytáhnout k provedení cviků až v místě soutěže. Soutěžící, kteří nepatří mezi vystavovatele, přinášejí zaregistrované potkany v přepravce.
  • V době předvádění cviků není povoleno potkana ze stolu zvednout a přemístit ho na jiné místo/k jiné překážce (pouze v případě, že zvíře překážku odmítá překonat)
  • Je přísně zakázáno podávání odměny ve formě jídla v době soutěžního běhu. Po dokončení celé dráhy a ukončení časomíry je povoleno odměnit potkana pamlskem.
  • Povoleno je vedení potkana pomocí ruky, sloužící k naznačení způsobu, jak překážku překonat nebo k vedení správným směrem.
  • Povoleno je hlasové povzbuzení soutěžícího potkana potkanovodem.
  • Povoleno je použití klikru.
KATEGORIE

KATEGORIE I = začátečníci
Kategorie „Začátečníci“ je určena pro nováčky ve světě agilních potkanů. Závodní dráha obsahuje 5 překážek: Áčko, Houpačka, Kladina, Kruh a Zeď. Čas určen na překonání závodní dráhy činí 5 minut.

KATEGORIE II = pokročilí
Kategorie „Pokročilí“ je určena pro „ostřílené“ závodníky ve světě potkaního agility, nebo pro přirozené talenty, kteří nemají strach a překonají každou překážku. Závodní dráha obsahuje 8 překážek: Áčko, Houpačka, Kladina, Provaz, Kruh, Zeď, Pevný tunel a Slalom. Na překonání závodní dráhy má závodník 5 minut.

PŘEKÁŽKY

Překážky „balanční“:

Áčko
Acko-zm
Menší dřevěná překážka ve tvaru písmene A, která se ve větším provedení používá i při výcviku pracovních psů.
Předpokladem pro správné provedení cviku je, že se potkan dotkne nejspodnější části překážky při nástupu na překážku a při slezu. Za chybu se považuje, pokud seskočí z překážky moc brzy, tj. v polovině překážky.

 

Houpačka
Houpacka-zmHoupačku zná z dětských let nejspíš každý. Při vzájemné spolupráci dvou dětí, sedících na koncích dlouhé laťky se vždy zvedá ta strana, na které se dítě odrazí nohama od země.
Cvik „Houpačka“ je založen na vyvážené stabilitě zvířete. Delší laťka je v polovině podepřená krátkým válcem, díky čemuž se překážka při přechodu potkana přes polovinu „převáží“ na druhou stranu. Aby potkan správně přešel překážku, musí jí přejít pomalu a plynule.

 

Kladina
Kladina-zmDalší překážka, která je převzatá z výcviku psů.
„Kladina“ je dlouhá laťka, postavená na dvou nohách. Cílem překážky je, aby potkan přešel celou vyvýšenou částí bez toho, aby seskočil příliš brzy.

 

 

Provaz
Provaz-zmPřekážka „Provaz“ je svým způsobem velice podobná překážce „Kladina“, je však složitější na provedení.
U překážky „Provaz“ je důležité, aby potkan správně vybalancoval svůj pohyb. Překážka má nástupnou i sestupnou část tvořenou sisalovým lanem. Za chybu se považuje, stejně jako u ostatních překážek (Áčko, Houpačka, Kladina), pokud potkan seskočí z překážky příliš brzy a nepřeběhne přes sestupnou část.

 

Překážky „přelézací“:

Kruh
Skok kruhovy-zmOpět jedna z překážek převzatá ze psích agility.
Cíl překážky je jasný – potkan musí prolézt přes kruh v prostředku překážky.

 

 

Zeď
Skok nizky-zmPro správné provedení překážky musí potkan přelézt prostředkem. Za chybu se považuje, když potkan přes překážku přeleze za pomoci bočních stran.

 

 

Překážky „probíhací“:

Pevný tunel
Tunel-zmU překážky „Pevný tunel“ je cílem projít tunelem bez zaváhání a zdlouhavého zastavování se uvnitř překážky. Pro spoustu potkanů je tato překážka výzvou, jelikož mnoho majitelů dopřává trubky a tunely svým mazlíčkům jakožto doplňkové vybavení klece, ve kterém si potkani rádi hoví a tráví svůj čas bez hnutí.

 

Slalom
Slalom-zmJedna z nejobtížnějších překážek závodu rattus agilis. Překážka se skládá z 5 slalomových tyček, mezi kterými musí potkan na střídačku přejít z levé nebo z pravé strany, jednoduše řečeno se mezi tyčkami „proplétá“. Nácvik překážky „Slalom“ patří mezi nejzdlouhavější, avšak provedení je také nejvíc ceněno z pohledu návštěvníků závodů.

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘEKÁŽEK

Za každou překážku může potkanovod s předváděným potkanem získat 5 bodů bez ohledu na soutěžící kategorii.

5 bodů – perfektní předvedení překážky, bez zaváhání nebo opakování překážky
4 body – předvedení překážky s mírným zaváháním, bez opakování překážky
3 body – předvedení překážky se zaváháním, bez opakování překážky
2 body – předvedení překážky s dlouhým zaváháním, případně s opakováním překážky
1 bod – předvedení překážky opačným směrem, z prostředku, seskočení z překážky v poslední čtvrtině (provaz, kladina, Áčko)
0 bodů – nepředvedení/vynechání překážky

Začátečníci – 5 překážek, maximální počet bodů, které může v této kategorii jednotlivý potkanovod s předváděným potkanem získat je 25 bodů
Pokročilí – 8 překážek, maximální počet bodů, které může v této kategorii jednotlivý potkanovod s předváděným potkanem získat je 40 bodů

HODNOCENÍ ČASU

Každá soutěžní kategorie má na splnění dráhy 5 minut. V čím kratším času dráhu překoná, tím vyšší bodové ohodnocení může získat.
Maximální počet bodů, které může v kategorii „Začátečníci“ každý potkan získat, je 5 bodů.

5 bodů – splnění dráhy v čase do 1 minuty (0:00 – 1:00)
4 body – splnění dráhy v čase od 1 minuty do 2 minut (1:01 – 2:00)
3 body – splnění dráhy v čase od 2 minut do 3 minut (2:01 – 3:00)
2 body – splnění dráhy v čase od 3 minut do 4 minut (3:01 – 4:00)
1 bod – splnění dráhy v čase od 4 minut do 5 minut (4:01 – 5:00)

Při čase delším než 5 minut je soutěžící potkan diskvalifikován, ale do času 6 minut může svou dráhu dokončit.

Maximální počet bodů, které může v kategorii „Pokročilí“ každý potkan získat, je 10 bodů.

10 bodů – splnění dráhy v čase do 0,5 minuty (0:00 – 0:30)
9 bodů – splnění dráhy v čase od 0,5 minuty do 1 minuty (0:31 – 1:00)
8 bodů – splnění dráhy v čase od 1 minuty do 1,5 minuty (1:01 – 1:30)
7 bodů – splnění dráhy v čase od 1,5 minuty do 2 minut (1:31 – 2:00)
6 bodů – splnění dráhy v čase od 2 minut do 2,5 minuty (2:01 – 2:30)
5 bodů – splnění dráhy v čase od 2,5 minuty do 3 minut (2:31 – 3:00)
4 body – splnění dráhy v řase od 3 minut do 3,5 minuty (3:01 – 3:30)
3 body – splnění dráhy v čase od 3,5 minuty do 4 minut (3:31 – 4:00)
2 body – splnění dráhy v čase od 4 minut do 4,5 minut (4:01 – 4:30)
1 bod – splnění dráhy v čase od 4,5 minut do 5 minut (4:31 – 5:00)

Při čase delším než 5 minut je soutěžící potkan diskvalifikován, ale do času 6 minut může svou dráhu dokončit.

VYHODNOCENÍ

Maximální počet bodů, které může každý potkanovod s předváděným potkanem získat v kategorii „Začátečníci“, je 30 bodů.
Maximální počet bodů, které může každý potkanovod s předváděním potkanem získat v kategorii „Pokročilí“, je 50 bodů.

V každé skupině vyhrává potkanovod s předváděným potkanem, který získal nejvyšší počet bodů.
Pokud se v dané skupině umístí potkanovodi s potkany se stejným počtem bodů, vyhrává ten, který zaběhl soutěžní dráhu v lepším čase. Pokud i v tomto případě bude výsledek nerozhodný, určuje pořadí rozhodčí dle lépe předvedeného běhu.