https://developerfox.com/

Registrace potkanů

Registrací se rozumí zanesení zvířete či vrhu do plemenné knihy.

Registrace vrhu umožnuje vydat vrhu řádný průkaz původu. Všechny vrhy s PP jsou zahrnuty v plemenné knize vrhů. Vrhy s VP se neregistrují, dochází pouze k jejich evidenci za účelem snažšího přístupu k informacím.

Registrace zvířete znamená uchovnění potkana tak, aby mohl mít vrhy s průkazem původu. Uchovněná zvířata se uvádí do databáze Elza.

Registrovaná zvířata a registrované vrhy jsou vždy opatřeny unikátním registračním číslem.

Nahlížet do plemenných knih mohou pouze registrovaní členové.