https://developerfox.com/

Potkan Šampion

U potkanů se udělují tituly:

ŠAMPION (CH)
INTERŠAMPION (ICH)
GRANDŠAMPION (GCH)
SUPERŠAMPION (SCH)

Potkan musí vždy nejprve získat nižší titul, než se začne ucházet o další. Titul se vždy vyznačuje do rodokmenou zkratkou za jménem potkana, např. Potkan z Potkaního ráje, CH

Tituly se udělují na základě pravidel schválených ÚOK CHHL. Vždy je nutné, aby majitel potkana o udělení titulu požádal (viz Žádost o vydání šampionátu) a uhradil nejprve správní poplatek. Bez toho není titul udělen a není možné ho u jména potkana uvádět.

Po splnení podmínek pro získání šampionátu obdrží majitel oficiální diplom (popřípadě plateku) potvrzující udělení šampionátu.