https://developerfox.com/

Členství

Členem SOCHP se může stát každý, koho zajímají potkani, podmínkou není ani vystavovat ani odchovávat. Pokud chcete vlastnit také chovatelskou stanici, je potřeba zažádat o název chovatelské stanice ÚOK CHHL. O název CHS se žádá až po zaplacení příspěvků v SOCHP a přidělení členského čísla pomocí elektronického formuláře.

Přihlášku do SOCHP je možné podat elektronicky. SOCHP zpravidla vyřídí registraci nového člena do dvou měsíců po zaplacení příspěvků a zápisného (jednorázový poplatek 100 Kč). Výše příspěvků se řídí věkem člena (děti do 18 let mají slevu) a tím, zda se chce stát řádným členem (tedy si platí členství pouze v SOCHP) nebo pouze členem registrovaným (řádné členství si platí v jiné organizaci ČSCH).

Příspěvek je možné uhradit v hotovosti členům vedení (předsedovi, jednateli nebo pokladní) nebo na bankovní účet 2301081632/2010 (IBAN:CZ37 2010 0000 0023 0108 1632)

Elektronickou přihlášku naleznete ZDE.

Formulář zažádání o název chovatelské stanice je na stránkách ÚOK CHHL.

Aktuální výše příspěvků pro rok 2024
Řádný člen dospělý do 18 let 
řádné členství 600,- 350,-
řádné členství s časopisem Chovatel 960,- 735,-
Registrovaný člen (příspěvky ČSCH platí v jiné organizaci) dospělý do 18 let 
registrované členství 310,- 185,-
Zahraniční člen dospělý do 18 let 
zahraniční člen 700,- 450,-
Výhody členství: 
  • kontakt s jinými majiteli a chovateli potkanů a případná spolupráce
  • účast na výstavách (některé výstavy jsou pořádané pouze pro členy SOCHP nebo zde mají členové SOCHP slevy na výstavních poplatcích)
  • možnost zapojení se do klubových soutěží potkan šampion a soutěž chovatelských stanic
  • možnost vydávat svým odchovům (po splnění potřebných náležitostí) oficiální průkaz původu ČSCH