Členství

Členem SOCHP se může stát každý, koho zajímají potkani, podmínkou není ani vystavovat ani odchovávat. Pokud chcete vlastnit také chovatelskou stanici, je potřeba zažádat o název chovatelské stanice ÚOK CHHL. O název CHS se žádá až po zaplacení příspěvků v SOCHP a přidělení členského čísla pomocí elektronického formuláře.

Přihlášku do SOCHP je možné podat elektronicky. SOCHP vyřídí registraci nového člena do dvou měsíců po zaplacení příspěvků a zápisného (jednorázový poplatek 100 Kč). Výše příspěvků se řídí věkem člena (děti do 18 let mají slevu) a tím, zda se chce stát řádným členem (tedy si platí členství pouze v SOCHP) nebo pouze členem registrovaným (řádné členství si platí v jiné organizaci ČSCH).

Příspěvek je možné uhradit v hotovosti členům vedení (předsedovi, jednateli nebo pokladní) nebo na bankovní účet 2301081632/2010.

Elektronickou přihlášku naleznete ZDE.

Formulář zažádání o název chovatelské stanice je na stránkách ÚOK CHHL.

Aktuální výše příspěvků pro rok 2019

Řádný člen dospělý do 18 let 
řádné členství 500,- 250,-
řádné členství s časopisem Chovatel 860,- 635,-
Registrovaný člen (příspěvky ČSCH platí v jiné organizaci) dospělý do 18 let 
registrované členství 210,- 85,-
Zahraniční člen dospělý do 18 let
zahraniční člen 600,- 350,-

Výhody členství: 

  • kontakt s jinými majiteli a chovateli potkanů a případná spolupráce
  • účast na výstavách (některé výstavy jsou pořádané pouze pro členy SOCHP nebo zde mají členové SOCHP slevy na výstavních poplatcích)
  • možnost zapojení se do klubových soutěží potkan šampion a soutěž chovatelských stanic 
  • možnost vydávat svým odchovům (po splnění potřebných náležitostí) oficiální průkaz původu ČSCH